Top Charoen Morning Tips - แว่นสายตาอันเดิม ทำไมใส่แล้วปวดหัว
ปกติสวมแว่นสายตาอ่านหนังสือ ทำกิจกรรมอยู่เสมอ แต่กลับปวดตาหรือปวดศีรษะ ทั้งๆ ที่ใช้แว่นอันเดิม จะเป็นเพราะสาเหตุใดนั้น ลองฟังคำแนะนำจาก ”นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ จักษุแพทย์แห่งศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ” กันในคลิปนี้เลยค่ะ

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ. เชียงใหม่

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและรักษาสุขภาพดวงตา ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.ปัตตานี

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและรักษาสุขภาพดวงตา ณ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ. กระบี่

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและรักษาสุขภาพดวงตา ณ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.สกลนคร

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและรักษาสุขภาพดวงตา ณ อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ. สงขลา

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและรักษาสุขภาพดวงตา ณ อ.นาทวี จ.สงขลา

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ.น่าน

แว่นท็อปเจริญเดินหน้าสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ให้กับน้องๆ เยาวชนชาวอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน