โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ. เชียงใหม่

วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2561

เชียงใหม่ , โครงการแว่นตาผู้สูงวัย , csr , กิจกรรมเพื่อสังคม
“แว่นท็อปเจริญ” ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ให้แก่ผู้สูงวัย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจากห้างแว่นท็อปเจริญ ร้านแว่นที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 60 ปี ณ วัดพระธาตุ ช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
 
โดยโครงการดังกล่าวจะเดินหน้าช่วยเหลือด้านสายตาให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยส่งเสริมผู้สูงวัยให้มีสายตาที่ชัดเจนขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial
 ภาพประกอบ