โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ. สงขลา

วันที่เผยแพร่ 18 ต.ค. 2561

โครงการแว่นตาผู้สูงวัย , csr , กิจกรรมเพื่อสังคม
“แว่นท็อปเจริญ” ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาสายตา ภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” นำทีมโดยนายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ จักษุแพทย์แห่งแว่นท็อปเจริญและผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาเฉพาะด้าน ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัย และเพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยครั้งที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 
โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยเหลือเรื่องสายตาให้กับผู้สูงวัยแล้ว ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดีสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial
 ภาพประกอบ