โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.สกลนคร

วันที่เผยแพร่ 12 ก.ย. 2561

กิจกรรมเพื่อสังคม , csr , โครงการแว่นตาผู้สูงวัย
“แว่นท็อปเจริญ” เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทางด้านสายตา จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่ อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสมชัย คล้ายทับทิม ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานอีกด้วย
 
โครงการดังกล่าวจะเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial
 ภาพประกอบ