โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ.น่าน

วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2561

กิจกรรมเพื่อสังคม , โครงการแว่นตาเพื่อน้อง , csr
เพราะการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 5 – 18 ปี ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ แว่นท็อปเจริญ จึงไม่รอช้า เดินหน้าสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ให้บริการตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ให้กับน้องๆ เยาวชนชาวอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ฟรี! โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตา ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ให้ได้จำนวนกว่า 30,000 คน ให้มีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นอีกด้วย “เพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทย เฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเรา” แว่นท็อปเจริญเราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial

 ภาพประกอบ