โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.ปัตตานี

วันที่เผยแพร่ 15 พ.ย. 2561

ปัตตานี , กิจกรรมเพื่อสังคม , csr , โครงการแว่นตาผู้สูงวัย
“แว่นท็อปเจริญ” เดินหน้าจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือที่ครบครัน ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ให้แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ไปยัง ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อเร็วๆนี้ 
 
โครงการดังกล่าวจะเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดีสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial
 ภาพประกอบ