Top Charoen Morning Tips - แว่นสายตาอันเดิม ทำไมใส่แล้วปวดหัว
ปกติสวมแว่นสายตาอ่านหนังสือ ทำกิจกรรมอยู่เสมอ แต่กลับปวดตาหรือปวดศีรษะ ทั้งๆ ที่ใช้แว่นอันเดิม จะเป็นเพราะสาเหตุใดนั้น ลองฟังคำแนะนำจาก ”นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ จักษุแพทย์แห่งศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ” กันในคลิปนี้เลยค่ะ

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ.มุกดาหาร

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่น้องๆ เยาวชน ณ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.นราธิวาส

แว่นท็อปเจริญ ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมโดยการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตา ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ไปยัง อ.เมือง จ.นราธิวาส

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ.ราชบุรี

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่น้องๆ เยาวชน ณ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.นครพนม

แว่นท็อปเจริญ ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมโดยการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตา ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ไปยัง อ.นาหว้า จ.นครพนม

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จังหวัดพังงา

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่น้องๆ เยาวชน ณ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.อ่างทอง

แว่นท็อปเจริญ ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมโดยการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตา ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ไปยัง จ.อ่างทอง

โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า” ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจวัดสายตา ตรวจอาการเจ็บป่วยของดวงตา พร้อมประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์