เลนส์สายตาที่เหมาะกับผู้ที่มีสายตายาวตามอายุ
ภาวะสายตายาวตามอายุมักเกิดกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 38 ปีขึ้นไป โดยจะเริ่มมีปัญหามองภาพระยะใกล้และกลางไม่ชัดเจน

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ.กาญจนบุรี

แว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ ผู้อำนวยการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มุ่งมั่นสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง”

โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ จ.สงขลา

ห้างแว่นท็อปเจริญ มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนชาวใต้ที่ประสบปัญหาสายตาต่อเนื่อง ภายใต้ “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้”

โครงการแว่นตาผู้สูงวัย จ.อุตรดิตถ์

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเดินหน้า “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”ต่อเนื่อง นำทีม

โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กองทัพภาค 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินหน้า “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้”

โครงการแว่นตาผู้สูงวัย จ.สระบุรี

ห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยที่มีปัญหาสายตาผิดปกติและอยู่ในสภาวะยากลำบาก

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ.สกลนคร

ห้างแว่นท็อปเจริญ จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาและตัดแว่นใหม่ฟรีให้แก่เยาวชนไทยที่มีปัญหาสายตา มองเห็นไม่ชัด

โครงการแว่นตาผู้สูงวัย จ.พะเยา

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และประสบปัญหาด้านสายตา

แว่นท็อปเจริญ สานต่อโครงการ ONESIGHT ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพดวงตา ณ คลินิกแม่ตาว

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมมือกับ มูลนิธิวันไซท์ เอสซีลอร์ลูซอตติกา (ONESIGHT EssilorLuxottica) นำทีมจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร (O.D.) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา