จะเกิดอะไรขึ้นกับดวงตา! หากนอนหลับโดยไม่ถอดคอนแทคเลนส์
หนึ่งสิ่งที่ไม่ควรทำ และห้ามลืมเด็ดขาด คือการนอนหลับขณะที่ยังสวมคอนแทคเลนส์อยู่ เพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพดวงตาได้

โครงการแว่นตาผู้สูงวัย จังหวัด สระแก้ว

ห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสายตา

โครงการแว่นตาผู้สูงวัย จังหวัด ลำปาง

เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี

“โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” จังหวัดลำพูน

เมื่อเร็วๆ นี้ แว่นท็อปเจริญ ร่วมมือกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครันจากแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจ

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จังหวัดตรัง

เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสายตา ภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

“โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” จังหวัดน่าน

เมื่อเร็วๆ นี้ แว่นท็อปเจริญ ร่วมมือกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง”

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยให้มีสายตาที่ดี มองเห็นชัดเจน ภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

โครงการเด็กไทยสายตาดี โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลปทุมธานี

คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ ด้วยการลงพื้นที่ส่งมอบแว่นสายตาให้เด็กไทยที่เข้ารับการตรวจวัดสายตา

โครงการเด็กไทยสายตาดี โรงพยาบาลน่าน

ยังคงเดินหน้าสานต่อ “โครงการเด็กไทยสายตาดี” อย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของ “แว่นท็อปเจริญ” กับ “กระทรวงสาธารณสุข”และ “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย”