ตรวจวัดสายตา โดยละเอียด
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่
 
 
 

ครอบคลุมทั่วไทย
ใกล้บ้านคุณ
 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา
ที่ผ่านมาตรฐานการฝึกอบรม
 
 
 
 

สินค้าคุณภาพ
ของแท้ 100%
หลากหลายแบรนด์
 
 
 

บริการหลังการขายสุดประทับใจ 
ซื้อที่ไหน ส่งซ่อมได้ทุกที่
 
 
 
 
 
 
แว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า 70 ปี
 
 
จากประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 70 ปี ของ “แว่นท็อปเจริญ” เรายินดีที่จะมอบบริการด้านสายตาแบบครบวงจรอย่างเหนือระดับ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ การตรวจวัดสายตาโดยละเอียดด้วยความเอาใจใส่ ความจริงใจ จากผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาที่ผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมระดับสากล เรายังเป็นศูนย์รวมแว่นตาแบรนด์ดังระดับโลกเพียงหนึ่งเดียว ที่มีสาขาให้บริการลูกค้ามากที่สุดและครอบคลุมทั่วไทยใกล้บ้านคุณ เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา รวมทั้งเรายังมีการอัพเดทสินค้าคุณภาพที่เกี่ยวกับสายตาทุกประเภทให้มีความหลากหลาย ครบครัน ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมบริการหลังการขายสุดประทับใจ ซื้อที่ไหน ส่งซ่อม และทำความสะอาดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
“เพราะเราห่วงใยดวงตาของคุณ เฉกเช่นดวงตาของเรา” เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน
 
แว่นท็อปเจริญ คือ ผู้บุกเบิกริเริ่มในการนำระบบการบริหารงานสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ นับเป็นผู้พลิกโฉมร้านแว่นตาแบบดั้งเดิมที่ประกอบธุรกิจแบบครอบครัวสืบทอดการทำงานจากพ่อมาสู่ลูก กลายมาเป็นร้านแว่นตาโฉมใหม่ที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อคงไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
 
และเพื่อรักษาคุณภาพการบริการให้มีมาตรฐานตลอดเวลา เราจึงเป็นร้านแว่นตาที่มีการพัฒนาให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร้านแว่นตาของเรามีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งด้านการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการนำวิธีการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อความแม่นยำในการตรวจวัดสายตามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เรายังได้เปิดโรงเรียนวิชาการแว่นตาไทยเป็นแห่งแรก ที่ได้รับการอนุมัติก่อตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสายตาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การควบคุมดูแลโดยจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร (หมอสายตา) และผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาระดับมืออาชีพ ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ในการผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
 
ไม่เพียงเท่านี้ แว่นท็อปเจริญ ยังเดินหน้าและพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด โดยพัฒนาจากในอดีตที่มีการให้บริการด้านสายตาทางเรือ การบริการด้วยหน่วยรถจำหน่ายสินค้านอกสถานที่ตามแหล่งชุมชน ต่อมาไม่นาน แว่นท็อปเจริญ ก็สามารถขยายสาขาให้ครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ทั่วไทย ภายใต้คุณภาพการให้บริการมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ รวมทั้งเรายังมีหน่วยตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตาเคลื่อนที่ (Eyecare Mobile Service) แห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ที่เพิ่มความรวดเร็ว ในการเข้าถึงบริการด้านสายตาของประชาชนทุกคน และเรายินดีให้บริการตรวจวัดสายตาฟรีกับทุกองค์กร บริษัท และทุกสถานที่ทั่วประเทศอีกด้วย
 
เพราะ “ลูกค้า” คือคนสำคัญของเรา แว่นท็อปเจริญ จึงคัดสรรสินค้าทุกชนิดเพื่อจัดจำหน่ายโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ภายใต้แนวคิดการให้บริการแบบ One Stop Service หรือการเป็นศูนย์รวมสินค้าเกี่ยวกับสายตาที่ครอบคลุมทุกชนิด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตา แว่นกันแดด แว่นแบรนด์เนม เลนส์ทุกประเภท คอนแทคเลนส์ น้ำยาคอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับแว่นตาทุกชนิด พร้อมอัพเดทแต่ละไอเท็มให้มีความทันสมัย สอดคล้องไปกับทุกๆ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และเข้ากับทุกเทศกาล เพื่อเอาใจลูกค้าคนสำคัญของเราได้ทุกกลุ่ม ทุกความต้องการ พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการรับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้น ซื้อที่ไหน สามารถส่งซ่อมและทำความสะอาดได้ทุกสาขาทั่วไทย
 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรให้กับสังคม แว่นท็อปเจริญยังได้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือเรื่องสายตาให้แก่ประชาชนชาวไทยอยู่เสมอ โดยจัดตั้งโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ โครงการแว่นตาเพื่อน้อง และโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งยังดำเนินโครงการช่วยเหลือเรื่องสายตาให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลน ด้อยโอกาส หรืออาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดานต่างๆ อีกมากมาย
 
 
ประวัติห้างแว่นท็อปเจริญ

 

ห้างแว่นท็อปเจริญ เดิมชื่อ “เจริญการแว่น” ก่อตั้งโดย คุณเจริญ ตรีพรชัยศักดิ์ ในขณะนั้นเรานับเป็นร้านแว่นระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่ให้บริการประชาชน โดยมีหน่วยรถบริการนอกสถานที่เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง จนกระทั่ง คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ บุตรชายได้เข้ามารับช่วงธุรกิจต่อจากบิดาและเป็นผู้พลิกโฉมวงการร้านแว่นตาแบบดั้งเดิมสู่สมัยใหม่ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีในการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (TC Check Pro) มาใช้และรักษาคุณภาพการบริการที่ดีเสมอมา

เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และง่ายต่อการจดจำแก่ลูกค้า คุณนพศักดิ์จึงได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์มาเป็น “แว่นท็อปเจริญ” นับแต่นั้นมาจวบจน 70 ปี ก็กลายเป็นร้านแว่นตาที่มีชื่อเสียงและมีผู้คนกล่าวถึงกันมากที่สุด รวมถึงได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2535 ร่วมจัดงาน B.O.I FAIR 2000 ร้านแว่นตาเพียงหนึ่งเดียวที่ได้เข้าร่วมงาน "ชุมนุมลูกเสือโลก" รางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" และเพื่อเป็นการการันตีความสำเร็จและความใส่ใจในคุณภาพมาตรฐานการบริการ ทำให้แว่นท็อปเจริญเป็นร้านแว่นตาแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เมื่อปี 2002 เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 

การให้บริการตรวจวัดสายตาด้วยคุณภาพมาตรฐานตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา คือข้อพิสูจน์ถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นถึงความเป็นมืออาชีพ วันนี้ แว่นท็อปเจริญ จึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาที่พร้อมให้บริการสุดประทับใจ และอำนวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อเป้าหมายสำคัญคือ การเป็นร้านแว่นตาที่หนึ่งในใจลูกค้าตลอดไป