การพัฒนาบุคลากร
 บุคลากรของแว่นท็อปเจริญทุกคนที่บริการลูกค้าคือ บุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะด้านแว่นตาเท่านั้น


กระบวนการฝึกอบรมพนักงานทุกคนทุกตำแหน่งตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนวิชาการ แว่นตาไทย ที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้พนักงานมีประสบการณ์ และทักษะที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง


การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักทัศนมาตรทั้งไทยและต่างประเทศ - Doctor of Optometry (OD)

ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับใบรับรอง (Certificate) จากโรงเรียนวิชาการแว่นตาไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นตาคอยให้คำแนะนำและให้ข้อมูลสินค้าอย่างถูกต้องเหมาะสมกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดสายตาที่ตรวจวัดสายตาลูกค้าทุกคนภายใต้กระบวนการวัดสายตาที่ละเอียด 20 ขั้นตอน (TC Check PRO) ที่เป็นมาตรฐานโดยมีขั้นตอนและวิธีการเฉพาะ เพื่อได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแม่นยำ ลูกค้ามองเห็นชัดเจน และใส่สบาย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบแว่น (ช่างแว่นตา) ที่ประกอบแว่นด้วยความพิถีพิถันตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกอันก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า
 • การศึกษาดูงานด้านแว่นตาทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการทำงานและบริการลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์แว่นท็อปเจริญอีกหนึ่งความเอาใจใส่ที่แว่นท็อปเจริญบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ ลูกค้าของเราสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า การบริการ สถานที่ตั้งสาขา รวมถึงแนะนำการบริการของแว่นท็อปเจริญได้ที่ โทร. 0-2612-4170

 
การพัฒนาสินค้าและบริการ
 
 

แว่นท็อปเจริญ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของการบริการ และสินค้าจึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ผ่านการควบคุมทุกขั้นตอน ภายใต้คุณภาพการบริการมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
 
แว่นท็อปเจริญเราเป็นร้านแว่นตาแห่งแรกของไทยที่นำระบบคุณภาพมาตรฐานสากลเข้ามาใช้พัฒนาด้านการบริการ และจัดการด้านสินค้า จนได้การ รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 โดยมุ่งเน้นถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก (Customer Focus) เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้มาตรฐานการบริการและสินค้านโยบายเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญด้าน สายตา แว่นตา และการประกอบแว่นตาที่เชี่ยวชาญและชำนาญงาน
 
แว่นท็อปเจริญ ศูนย์รวม "One Stop Service" สินค้าด้าน แว่นตา เลนส์ คอนแทคเลนส์ ยี่ห้อชั้นนำที่มีให้เลือกหลากหลายครบครัน จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อบริการลูกค้า ตาม Lifestyle fashion ความผิดปกติของกำลังสายตากิจกรรม ฯลฯ เราเป็นตำแทนจำหน่ายแว่นตา ยี่ห้อแบรนด์เนมชั้นนำที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต และเจ้าของลิขสิทธิ์ Brand Name โดยตรง มั่นใจ ในคุณภาพ ของแท้แน่นอน สินค้าทุกอันผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ควบคุมเรื่องหมดอายุ จึงมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้การควบคุมดูแลเอาใจใส่จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ
 
 
 
 
สินค้าคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับราคา ด้วยจำนวนสาขาที่มากทำให้เรามีปริมาณ (Volume) ในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิต และเจ้าของลิขสิทธิ์ยี่ห้อแว่นตา เลนส์แว่นตา และคอนแทคเลนส์ เราจึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่เป็นของแท้ในราคาที่เป็นมาตรฐานและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป


พนักงานผู้เชี่ยวชาญมีความรอบรู้เรื่องสินค้า สายตา Design และ Stylist ให้คำแนะนำด้านสินค้าให้เหมาะกับการใช้งาน พนักงานผู้เชี่ยวชาญทุกคนผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมที่นำหลักสูตรจากโรงเรียนวิชาการแว่นตาไทย ที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้พนักงานมีประสบการณ์ และทักษะที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

มาตรฐานการบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ "แว่นท็อปเจริญ" ด้วยการบริการที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตของพนักงานที่เต็มใจให้บริการด้วย "Service Mind"

 

 

 

ลูกค้าทุกคนจะได้รับการบริการด้วย "Service Mind" ภายใต้มาตรฐานการบริการเดียวกันทั่วประเทศ ที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งการตรวจวัดสายตา การประกอบแว่น การบริการหลังการขายฟรีจากสาขาที่ครอบคลุมทุกชุมชนทั่วประเทศ เราจึงมั่นใจในการบริการหลังการขายที่จะดูแลแว่นตาและสายตาได้อย่างทั่วถึงและเพิ่มความสะดวกสบายใกล้บ้านให้กับลูกค้าของเรา

มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับลูกค้าเท่านั้น แว่นท็อปเจริญได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในกระบวนการอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน
 • การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการวัดสายตา
 • การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการประกอบแว่น
 • การตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งถึงมือลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้าแว่นท็อปเจริญ อีกหนึ่งความเอาใจใส่ที่แว่นท็อปเจริญบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ ลูกค้าของเราสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า การบริการ สถานที่ตั้งสาขา รวมถึงแนะนำการบริการของแว่นท็อปเจริญ ได้ที่โทร. 0-2612-4170 หรือ info@topcharoen.co.th
 

 
การพัฒนาเทคโนโลยี
 
ด้วยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Focus) แว่นท็อปเจริญจึงมุ่งมั่นในการเลือกสรรสิ่งดีๆ มีคุณภาพในการบริการลูกค้าทุกคนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้มาตรฐานของสินค้าและการบริการเดียวกันทั่วประเทศ คือ บุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะด้านแว่นตาเท่านั้น
 
การฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ DOCTOR OF OPTOMETRY ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านโปรเกรสซีฟเลนส์ จากออสเตรเลีย ได้ทำการฝึกปฏิบัติการประกอบโปรเกรสซีฟเลนส์อย่างมีคุณภาพ ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาของ แว่นท็อปเจริญทุกสาขา
 
อบรมโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์การอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ พนักงานอย่างต่อเนื่อง ในหัวข้อ "การบริการด้วยความประทับใจ" ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์สง่า อร่ามวิทย์ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นนักวิชาการการด้านการบริหารการปกครองมาบรรยาย "เทคนิคการบริหารการปกครองลูก น้องให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยอาจารย์สุขุม นวลสกุล และอาจารย์วิทยา
 
เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ วิทยากรนักพูดระดับชาติ ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพนักงานของแว่นท็อปเจริญ ในหัวข้อ "มารยาทการขายและการบริการที่ดี"
 
อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกุล วิทยากรนักพูดผู้ทรงคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์ ให้เกียรติมาให้ ความรู้กับพนักงานในหัวข้อ "จิตใต้สำนึกรักองค์กร" ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากต่างประเทศ DR.ALBERT HO อบรมให้ความรู้กับพนักงานให้เกิดความเชี่ยวชาญในหัวข้อ CONTACT LENS FITTING
 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากต่างประเทศออสเตรเลีย ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพนักงานขององค์กรในเรื่อง "HUMAN EYE & PROGRESSIVE LENS FITTING" โดย MR.SASHA
 
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จตุพล ชมพูนิจ ให้เกียรติมาบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการสร้างความ ประทับใจ ด้วยคุณภาพ ให้กับพนักงานบริษัทแว่นท็อปเจริญ
 
  
การไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
 
 • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาออกฝึกปฏิบัติภาคสนาม เมื่อฝึกฝนทักษะ และอบรม CASE STUDY เพื่อปรับตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาต่อไปในอนาคต
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาได้มีการออกไปฝึกความเชี่ยวชาญด้านสายตาซึ่งเรียกว่า "การฝึกภาคสนาม" เพื่อให้เกิดความเชี่ยว ชาญและชำนาญเป็นพิเศษ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาได้มีการออกไปฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยมีเหล่าคณาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ มี DOCTOR OF OPTOMETRY ดูแลอย่างใกล้ชิดในการฝึกปฏิบัติต่อ CASE
 • พนักงานที่ผ่านการอบรมและเรียนภาคทฤษฎีจนครบหลักสูตรแล้ว จะมีการออกไปฝึกการตรวจวัดสายตาภาคสนามเพื่อให้เกิดความชำนาญพิเศษ โดยการตรวจวัดสายตาลูกค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • บุคลากรที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา จะต้องมีการทดสอบปฏิบัติเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ และมีความสามารถจนกว่าจะเกิดความเชี่ยวชาญ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยแท้จริง
 • พนักงานที่ทดสอบผ่านภาคทฤษฎีจะต้องมีการทดสอบภาคปฏิบัติด้วย จึงจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาที่สามารถตรวจวัดสายตาได้ ในรูปเป็นการฝึกและทดสอบภาคปฏิบัติในการวินิจฉัยค่าสายตาเบื้องต้น
 • อาจารย์สง่า อร่ามวิทย์ ปรมาจารย์ด้านการพูดและการบริหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การพูด และการบริการให้ลูกค้าประทับใจได้ คุณภาพ"
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการประจำองค์กร ได้เดินทางไปดูและศึกษางานเกี่ยวกับเรื่อง CONTACT LENS ยังประเทศฮ่องกง เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดในการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในการให้ลูกค้าได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ
 • บรรยากาศภายในห้องอบรมด้านวิชาการแอนิตา ซึ่งจะครอบคลุมไปจนถึงการตรวจวัดสายตา ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์กรอบแว่น เลนส์ ซึ่งมีการอบรมและเรียนรู้อย่าง เข้มงวดและจริงจัง เพื่อให้ได้บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของลูกค้า
 • การอบรมด้านวิชาการแว่นตาของแว่นท็อปเจริญ ที่มีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้มีความสามารถด้านวิชาการโดยแท้จริง ซึ่งจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ
 • การเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรเมื่อบุคลากรมีความรู้ มีความสามารถที่แท้จริง ก็จะทำให้รองรับการบริการของลูกค้าได้ จนเกิดความพึงพอใจแล้วกลับมารับบริการอีก
 • บรรยากาศของการอบรมสัมมนา "ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา" ให้กับผู้จัดการสาขา และ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเป็นการทบทวน และแลกเปลี่ยนทัศนะของการตรวจวัดสายตาให้ เกิดความรู้ที่ทันกับยุคสมัย
 
การฝึกอบรมโดยจักษุแพทย์ โดยจักษุแพทย์ปริญญา จักษุแพทย์ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่พนักงานขององค์กร พร้อมกับให้ดำรงตำแหน่งเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการให้กับองค์กรด้วย
 
บรรยากาศการอบรมสัมมนาของพนักงานระดับผู้บริหาร โดยได้จัดขึ้นที่สวนสยามฯ กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมแอมปิเธียเตอร์ ในการประชุมครั้งนั้นได้มีการรวมพลังแห่งความสามัคคีโดยพร้อมกัน โดยใช้ชื่อวาระว่า "ธงชัยสู่เป้าหมาย"
 
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์และน้ำยาคอนแทคเลนส์โดยเภสัชกรหญิงนิตยา ตรีพรชัยศักดิ์ ห้างแว่นท็อปเจริญได้ตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดของสุขภาพดวงตาของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำยาคอนแทคเลนส์หรือคอนแทคเลนส์รุ่นต่างๆ ควบคุมดูแลอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล (FDA) และองค์กรอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยเภสัชกรหญิงนิตยา ตรีพรชัยศักดิ์