คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ งานขาย
 • บริษัทมีการฝึกอบรมให้
 • สามารถเลือกสาขาใกล้บ้านได้ และโยกย้ายได้
 

สวัสดิการ

 • เงินประจำตำแหน่ง
 • ค่าล่วงเวลา (OT), ค่าทำงานในวันหยุด
 • เงินโบนัส
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ในสาขาพื้นที่เศรษฐกิจ
 • เป้าของขวัญ ของรางวัลจากการขาย
 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานฌาปนกิจศพ เป็นต้น
 • เงินสวัสดิการค่าอาหาร
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
 • ฝึกอบรมวิชาชีพ ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยงประจำปี
 • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
 • มีการปรับตำแหน่ง และโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพตลอดไป
 
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ : https://goo.gl/forms/gE226guJICP1Ob8S2
 
   หรือสแกน QR Code  
   
   ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายบุคคล   
   เบอร์โทรศัพท์ : 0-2568-1952, 063-203-9844   
   อีเมล์ : job@topcharoen.co.th   
   Line ID : job_topcharoen   
   Facebook : Job Topcharoen