หมวดหมู่

เลนส์แว่นตาผลิตจากอะไร

ทราบหรือไม่ว่า เลนส์แว่นตาในปัจจุบันนี้ไม่นิยมใช้กระจกในการผลิตแล้ว แต่วัสดุที่นำมาใช้ทดแทน คือ...