TOP CHAROEN COLLECTION
ยี่ห้อ

Vogue

Vogue Eyewear ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 ภายใต้ชื่อเดียวกับนิตยสารแฟชั่นที่มีชื่อเสียง Vogue Eyewear ถูกซื้อกิจการโดย Luxottica ในปี พ.ศ. 2533 แบรนด์ซึ่งสะท้อนถึงแฟชั่นที่โดดเด่น จนได้กลายเป็นแบรนด์แฟชั่นร่วมสมัยที่เป็นสากลอย่างแท้จริง