“ห้างแว่นท็อปเจริญ” ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2563

แว่นตากันแดด , พระเนตร , วันเด็กแห่งชาติ , แว่นท็อปเจริญ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ “ห้างแว่นท็อปเจริญ” ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งมอบของขวัญให้เด็กๆ และครอบครัวข้าราชบริพาร ด้วยการตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพดวงตาพร้อมประกอบแว่นใหม่ฟรี โดยทีมหมอสายตาหรือนักทัศนมาตร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพดวงตาที่ดีแก่เยาวชนรวมไปถึงผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ แว่นท็อปเจริญ ยังได้รับเกียรติให้ร่วมถวายฉลองพระเนตรหรือแว่นตากันแดดรุ่นพิเศษแด่ผู้แทนพระองค์ ณ พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี


แว่นท็อปเจริญ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ภาพประกอบ