“แว่นท็อปเจริญ” ร่วมทำบุญเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกในงาน “วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก”

วันที่เผยแพร่ 14 ต.ค. 2562

runlah , โรคหัวใจ , วิ่งการกุศล , แว่นท็อปเจริญ , วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก
“แว่นท็อปเจริญ” ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศลในโครงการ “วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก” โดยมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกที่อยู่ห่างไกล ทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ รวมถึงเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเข้าถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม “วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.runlah.com

 ภาพประกอบ