แว่นท็อปเจริญ รับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2566

วันที่เผยแพร่ 02 ต.ค. 2566
เมื่อเร็วๆ นี้ แว่นท็อปเจริญ นำโดย นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2566จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในสาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณค่าของคนดีและช่วยเหลือสังคม โดยแว่นท็อปเจริญได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นช่วยเหลือคนไทยทั่วประเทศ ให้ได้รับแว่นตาฟรีและมีสุขภาพดวงตาที่ดีมาอย่างยาวนาน ผ่านบริการตรวจสุขภาพดวงตาจากผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้แว่นท็อปเจริญ จะเดินหน้าสานต่อการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาที่ยากไร้และอาศัยในถิ่นทุรกันดารต่อไปในอนาคตอีกด้วย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial

 ภาพประกอบ