World Sight Day
เนื่องในเดือนตุลาคมเดือนแห่งวันสายตาโลก แว่นท็อปเจริญ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาฟรี ร้านแว่นท็อปเจริญทุกสาขาใกล้บ้าน
อ่านต่อ
มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับมูลนิธิ One Sight
แว่นท็อปเจริญ สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ด้านสายตาให้กับมูลนิธิ One Sight เนื่องในโอกาสวันสายตาโลก เพื่อเติมเต็มโอกาสให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาชายแดนไทย-พม่า
อ่านต่อ
ท็อปเจริญ World Sight Day 2018
เนื่องในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นี้ ตรงกับวันสายตาโลก (World Sight Day2018) แว่นท็อปเจริญ จึงขอรณรงค์เพื่อเชิญชวนทุกคนหันมาดูแลสายตาและสุขภาพดวงตาของตนเอง หยุดพฤติกรรมเดิมๆ ด้วยการลดแชท ละจอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที เพื่อให้สายตาได้พักเพิ่มมากขึ้น
อ่านต่อ