โครงการเด็กไทยสายตาดี

วันที่เผยแพร่ 15 ม.ค. 2564

แว่นสายตา , แว่นท็อปเจริญ , โครงการเด็กไทยสายตาดี , ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย , กระทรวงสาธารณสุข , ห้างแว่นท็อปเจริญ
“ห้างแว่นท็อปเจริญ” ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เดินหน้า “โครงการเด็กไทยสายตาดี” มอบแว่นสายตาให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี รับมอบแว่นสายตาจำนวน 10,000 ชุดจาก “แว่นท็อปเจริญ” โดยมี คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ เป็นผู้ส่งมอบแว่นสายตาให้แก่เด็กในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นความสำคัญและห่วงใยสายตาของเด็กไทย ทั้งยังได้มีการลงนาม MOU ความร่วมมือไว้เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงสาธารณสุข ตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับแว่นตาที่ดีมีคุณภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาสายตาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กไทย จากการมีดวงตาที่สดใสและกลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งโครงการเด็กไทยสายตาดี ภาพประกอบ