โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จังหวัดนนทบุรี

วันที่เผยแพร่ 14 ม.ค. 2564

นนทบุรี , บ้านราชาวดีหญิง , มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย , แว่นท็อปเจริญ
เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้ามอบความสดใสให้เยาวชนที่มีปัญหาด้านสายตา ภายใต้ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครันได้มาตรฐานจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาของเยาวชนที่บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ได้ใช้แว่นสายตาที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดวงตาที่ดี นำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และ นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง ร่วมมอบแว่นตาให้แก่น้องๆ อีกด้วย

“เพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทย เฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเรา” แว่นท็อปเจริญจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficialโครงการแว่นตาเพื่อน้อง จังหวัดนนทบุรี ภาพประกอบ