โครงการเปิดโลกสดใส จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2563

ชัดเจนต้องท็อปเจริญ , บริการดวงตาด้วยดวงใจ , csr , topcharoen , แว่นท็อปเจริญ
เมื่อเร็วๆ นี้ แว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกสดใส ภายใต้ โครงการแว่นตาผู้สูงวัย นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านสายตาที่ครบครัน มาให้บริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ภิกษุสงฆ์และประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ได้ใช้แว่นสายตาที่มีคุณภาพและมองเห็นชัดเจน นำไปสู่การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ไปยัง อาศรมพระธรรมจาริกบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพประกอบ