“โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” จังหวัดนครปฐม

วันที่เผยแพร่ 24 มิ.ย. 2563

ตรวจวัดสายตา , โครงการแว่นตาเพื่อน้อง , มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย , แว่นท็อปเจิรญ
เมื่อเร็วๆ นี้ แว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ร่วมมือกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง”นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครันจากแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่เยาวชนที่หมู่บ้านเด็ก จังหวัดนครปฐม ที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิฯ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสายตาของน้องๆ ให้ได้รับการมองเห็นที่ชัดเจน นำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ณ หมู่บ้านเด็กมูลนิธิฯ จังหวัดนครปฐม 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมมอบแว่นตาให้แก่น้องๆ อีกด้วย 

“เพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทย เฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเรา” แว่นท็อปเจริญจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial“โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” จังหวัดนครปฐม ภาพประกอบ