"แว่นท็อปเจริญ" มอบแว่นหน้ากาก FACE SHIELD ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2563

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ , บุคลากรทางการแพทย์ , face shield , แว่นท็อปเจริญ
"แว่นท็อปเจริญ" ทราบดีว่าแว่นหน้ากาก Face Shield ยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้นำทีมไปมอบแว่นหน้ากาก Face Shield สำหรับปกป้องดวงตาจากฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนบริเวณใบหน้าให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมส่งกำลังใจไปยังคณะแพทย์ พยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความเสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ โดยมี คุณวาสนา เทียมสุวรรณ หัวหน้างานรับบริจาคหารายได้และดูแลผู้มีอุปการคุณ ฝ่ายโครงการพระดำริ เป็นผู้รับมอบแว่นหน้ากาก Face Shield ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันก่อน ภาพประกอบ