แว่นท็อปเจริญ รับรางวัล “บริษัทที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ”

วันที่เผยแพร่ 08 ต.ค. 2562

วัดสายตา , ดวงตา , แว่นตา , แว่นท็อปเจริญ
แว่นท็อปเจริญ รับรางวัล “บริษัทที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นช่วยเหลือคนไทยทั่วประเทศ ให้ได้รับแว่นตาใส่ฟรี และมีสุขภาพดวงตาที่ดีมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ผ่านบริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยแว่นท็อปเจริญยังได้รับเกียรติให้เป็นร้านแว่นตาเพียงหนึ่งเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลดังกล่าวอีกด้วย
 
 
 
 
 
 


แว่นท็อปเจริญรับรางวัลด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ