โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ.มุกดาหาร

วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561
ห้างแว่นท็อปเจริญ เดินหน้าช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสายตาของเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้โครงการฯ ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องๆ ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา 
 
“เพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทย เฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเรา” แว่นท็อปเจริญเราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน
 ภาพประกอบ