โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.นราธิวาส

วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2560
ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดย “ห้างแว่นท็อปเจริญ” ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือที่ครบครันอันทันสมัย ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ ครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ไปยัง ณ ศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อเร็วๆนี้ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 
โครงการดังกล่าวจะเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดีสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial
 ภาพประกอบ