โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.แพร่

วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2562
ห้างแว่นท็อปเจริญตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดวงตาที่ดี มองเห็นชัดเจน จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนนำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ไปยัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่เมื่อเร็วๆ นี้

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial

 ภาพประกอบ