หน่วยบริการเคลื่อนที่ Top Charoen

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2561

topcharoen , csr , หน่วยบริการเคลื่อนที่
ท็อปเจริญจัดตั้งโครงการหน่วยบริการตรวจวัดสายตาเคลื่อนที่ ซึ่งพร้อมเดินทางไปให้บริการเกี่ยวกับสายตาแก่ประชาชนในทุกๆ พื้นที่จากเหนือจรดใต้ เพื่อให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดวงตาที่ดี โดยภายในรถ Eyecare Mobile Service นี้จะมีห้องตรวจวัดสายตา ประกอบไปด้วยเครื่องมือวัดสายตาอันทันสมัย และเข้าถึงประชาชนแบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น