โครงการแว่นตาเพื่อน้อง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 2561

อุบลราชธานี , csr , โครงการแว่นตาเพื่อน้อง , ท็อปเจริญ
แว่นท็อปเจริญ ใส่ใจในทุกการมองเห็น โดยเฉพาะสายตาของเด็กไทย จึงเดินหน้าโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการช่วยเหลือเรื่องสายตาให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง ใน “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาให้แก่เยาวชน เฉลี่ยครั้งละ 500 คน ณ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน โดยโครงการมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ตามเป้าหมายจำนวนกว่า 30,000 คน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้มีสุขภาพตาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นอีกด้วย
 
เพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทย เฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเรา” แว่นท็อปเจริญเราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน
 ภาพประกอบ