โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

วันที่เผยแพร่ 25 พ.ค. 2561

พังงา , โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ , ท็อปเจริญ , csr
“โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดย ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำโดย นายบุญส่ง ไตรภูธร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ห้างแว่นท็อปเจริญ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธี ยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีผู้สูงวัยเข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมาตุคุณาราม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
 
“เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน
 ภาพประกอบ