โครงการแว่นตาเพื่อน้อง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันที่เผยแพร่ 18 พ.ค. 2561

ท็อปเจริญ , สระแก้ว , โครงการแว่นตาเพื่อน้อง
ในปัจจุบัน ปัญหาทางด้านสายตาในเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 5 - 18 ปี พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเด็กมักใช้สายตาในการเพ่งมองมากขึ้น ทั้งการอ่านหนังสือ หรือสัมผัสกับเทคโนโลยีหน้าจอสี่เหลี่ยม ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสายตา
 
แว่นท็อปเจริญ จึงเดินหน้าช่วยเหลือเรื่องสายตาให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศอย่างไม่หยุดยั้งมาอย่างต่อเนื่อง ใน “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาให้แก่เยาวชน ณ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เฉลี่ยครั้งละ 500 คน โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ตามเป้าหมายจำนวนกว่า 30,000 คน ให้มีสุขภาพตาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นอีกด้วย
 
“เพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทย เฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเรา” แว่นท็อปเจริญเราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน
 ภาพประกอบ