โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต”

วันที่เผยแพร่ 24 มิ.ย. 2565
เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญนำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเฉลิมพระเกียรติฯGiving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 28กรกฎาคม 2565ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำโดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 2565โดยห้างแว่นท็อปเจริญนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่มีคุณภาพมาตรฐานครบครันมาบริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นฟรีให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาภาวะสายตาผิดปกติ ให้ได้รับการตรวจวัดสายตาและมีแว่นสายตาคุณภาพ เหมาะสมกับค่าสายตาไว้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน


“เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial

 ภาพประกอบ