โครงการแว่นตาผู้สูงวัย จังหวัด สระแก้ว

วันที่เผยแพร่ 05 พ.ค. 2565
เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญนำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสายตาภายใต้“โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯโดยนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่ครบครันได้มาตรฐาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตา จำนวนกว่า 400 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดชนะไชยศรี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


ภายในงานได้รับเกียรติจากนางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ทางโครงการฯ ยังคงมุ่งมั่นสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial หรือเว็บไซต์ www.topcharoen.co.th

 ภาพประกอบ