''โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ'' ให้ผู้สูงวัยสดใสอีกครั้ง

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2561

topcharoen , csr , โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
ให้ผู้สูงวัยสดใสอีกครั้ง “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือด้านการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงวัยที่ยากไร้และด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุดได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัย อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี