โครงการเด็กไทยสายตาดี

วันที่เผยแพร่ 21 เม.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข , ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย , แว่นท็อปเจริญ , โรงพยาบาลพระปกเกล้า , โรงพยาบาลหาดใหญ่ , โรงพยาบาลอ่างทอง , เด็กไทยสายตาดี
โครงการเด็กไทยสายตาดี

“เพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทย เฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเรา” เราจึงปรารถนาให้เด็กไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน “แว่นท็อปเจริญ” ร่วมมือกับ “กระทรวงสาธารณสุข” และ “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย” เดินหน้าลงพื้นที่ส่งมอบแว่นสายตาให้เด็กไทยที่เข้ารับการตรวจวัดสายตา ณ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้ “โครงการเด็กไทยสายตาดี” นำโดยแม่ทัพของโครงการ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ พร้อมด้วย คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างแว่นท็อปเจริญ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะแพทย์และผู้บริหารของโรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลอ่างทอง และโรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นผู้แทนในการรับมอบ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก ที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด็กไทยได้รับแว่นตาที่ดีมีคุณภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาสายตาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กไทย จากการได้กลับมามีดวงตาที่สดใสและมองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือไลน์ @topcharoen

 ภาพประกอบ