โครงการเด็กไทยสายตาดี

วันที่เผยแพร่ 07 เม.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข , ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย , แว่นท็อปเจริญ , โรงพยาบาลร้อยเอ็ด , โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ , โรงพยาบาลมหาสารคาม , โครงการเด็กไทยสายตาดี
น้อมรับคำขอบคุณจากใจ... ที่คณะแพทย์และผู้บริหารของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้มอบคำขอบคุณแทนเด็กๆ ใน “โครงการเด็กไทยสายตาดี” โดยมี “แว่นท็อปเจริญ” ร่วมมือกับ “กระทรวงสาธารณสุข” และ “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย” เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพดวงตาที่ดี โดยการลงพื้นที่ส่งมอบแว่นสายตาให้แก่เด็กไทยที่เข้ารับการตรวจวัดสายตา ณ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

นำทีมเดินหน้าโครงการโดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ พร้อมด้วย คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ

ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด็กไทยในระดับชั้นประถมศึกษาได้รับแว่นตาที่ดีมีคุณภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาสายตาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กไทย ได้มีดวงตาที่สดใสและมองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือไลน์ @topcharoen