คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวัดสายตา

วันที่เผยแพร่ 14 มี.ค. 2561

ท็อปเจริญ , วัดสายตา , ค่าสายตา , แว่นตา
หลายคนคงมีความสงสัยเกี่ยวกับการวัดสายตา เช่น เคยไปวัดสายตาที่ร้านแว่นท็อปเจริญแต่ละสาขา ค่าที่ออกมาทำไมไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ก็อาจเป็นเพราะการประเมินค่าสายตาในเบื้องต้น เช่น วัดด้วยคอมพิวเตอร์อาจได้ผลแตกต่างกันได้เล็กน้อย แต่หากผ่านกระบวนการวัดอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนจากผู้ชำนาญของร้านแว่นท็อปเจริญ ก็จะได้ผลเดียวกัน

คนอีกกลุ่มหนึ่งก็มีความสงสัยว่า การวัดสายตาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดีกว่าวัดผ่านการใส่เลนส์ทดลอง (Trail Set) หรือไม่ ซึ่งแน่นอนจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประเมินความผิดปกติของสายตา ส่วนการใส่เลนส์ทดสอบเป็นการตรวจการมองเห็นและความสบายตา ในโปรแกรมการวัดสายตาต้องใช้คู่กันเพื่อความถูกต้องแม่นยำ

ผู้ถูกตรวจวัดสายตา ก็ควรจะต้องทราบว่า ขณะวัดสายตาจริงและทดลองผ่านเลนส์ทดสอบแล้ว เห็นภาพชัดขึ้น แต่หลังจากลองใส่แว่นตาจริงตามค่าสายตาที่ได้จากการวัดสายตามาแล้วกลับมองไม่ชัด อาจเป็นช่วงการปรับตา ของการเปลี่ยนแว่นใหม่หรือใส่แว่นครั้งแรก แต่หากอาการไม่ดีขึ้นหลังฝึกใช้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ควรพบผู้เชี่ยวชาญที่ร้านแว่นท็อปเจริญเพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติต่อไป