อายุเท่าไหร่ เหมาะสมในการทำเลสิก?

วันที่เผยแพร่ 30 ม.ค. 2561

topcharoen , eyeguide , eyecenter , อายุที่เหมาะสมในการทำเลสิก , เลสิก #lasik
ช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ทำเลสิก (LASIK) คืออายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่ควรเกิน 55 ปี เนื่องจากอายุน้อยกว่า 18 ปีค่าสายตาจะยังไม่คงที่เพราะยังมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอยู่ ส่วนอายุหลัง 55 ปีขึ้นไป จะเริ่มมีโอกาสเป็นโรคต้อกระจก ดังนั้นส่วนใหญ่จักษุแพทย์ก็จะดูจากสภาพตา ค่าสายตา และตรวจโรคทางตาที่เป็นข้อห้ามในการทำเลสิกก่อนให้การรักษาค่ะ

สามารถเข้ามาปรึกษาศูนย์รักษาตา/เลสิค ท็อปเจริญ ติดต่อสอบถามเบอร์ 0 2584 6664 (แผนกเลสิค ต่อ 111 และ 08 1835 9448) ตั้งแต่ 9.00 - 20.00 น. ค่ะ