แว่นท็อปเจริญ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัลจากการประกอบธุรกิจขององค์กร จนเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการฯ ผู้คัดสรร อาทิ

  • รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2535 โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานบริษัทดีเด่นแห่งปี
  • ร่วมในความสำเร็จของการจัดงาน B.O.I FAIR 2000 แว่นท็อปเจริญได้รับเชิญเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการเชื่อมั่นเมืองไท บีโอไอ แฟร์ 2000 ที่เมืองทองธานีฯ มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการจัดงาน
  • แว่นตาหนึ่งเดียวที่ได้เข้าร่วมงาน "ชุมนุมลูกเสือโลก" แว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตามากว่า 50 ปี ร่วมให้บริการด้านสายตาและแว่นตาให้กับลูกเสือจากทั่วโลกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  • แว่นท็อปเจริญรับรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" รางวัลแห่งเกียรติยศสำหรับผู้มีจิตสำนึกดีเสียภาษีอย่างถูกต้อง ที่ความซื่อสัตย์ และเสียสละต่อประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำหน้าทีที่ดีและถูกต้องให้แก่สังคมและประเทศชาติ จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี