แว่นตาแบรนด์ดัง ลดสูงสุด 70% แถมฟรี เลนส์สายตา บลูคัท (BLUE CUT) กรองแสงสีฟ้า ที่เป็นอันตรายต่อดวงตา

วันที่เผยแพร่ 15 ก.ย. 2563
แว่นตาแบรนด์ดัง แถมฟรีเลนส์สายตาบลูคัท ลดสูงสุด 70%*  เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ร้านแว่นท็อปเจริญทุกสาขา ยกเว้น  ท็อปเจริญช็อปออนไลน์ไม่ร่วมรายการ
 
เงื่อนไขรายการ แว่นตาแบรนด์ดัง แถมฟรีเลนส์สายตาบลูคัท ลดสูงสุด 70% แถมฟรีเลนส์ บลูคัท 
 
1. กรอบแว่นสายตา แบรนด์ดังลดสูงสุด 70%* เฉพาะรุ่น ยี่ห้อที่ร่วมรายการจากราคาปกติ     (ไม่รวมเลนส์แว่นตา)  แว่นตาบางยี่ห้อ /รุ่น อาจลดไม่เท่ากัน และแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่และสาขา โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนซื้อสินค้า
 
2. แว่นตา ONE PRICE / แว่นตาหมวด OPTION / เลนส์แว่นตา และ ผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์ ไม่ร่วมรายการ “แว่นตาแบรนด์ดัง แถมฟรี เลนส์สายตาบลูคัท ลดสูงสุด  70%”

3. ส่วนลดกรอบแว่นสายตา ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด

4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นเสริมหรือบัตรส่วนลดอื่นๆ

5. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แว่นท็อปเจริญทุกสาขา

 

เงื่อนไขการลด 50%

1. เลนส์แว่นตา ยี่ห้อ DUNA ลด 50% จากราคาปกติเลนส์ HOYA , ESSILOR , RODENSTOCK ,NIKON และยี่ห้ออื่นๆ ทุกคู่ ลดได้ 30% จากราคาปกติ
 
2. ส่วนลดเลนส์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
 
3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นเสริมหรือบัตรส่วนลดอื่นๆ
 
4. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
 
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
6. โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แว่นท็อปเจริญทุกสาขา
 

เงื่อนไขการแถมเลนส์สายตาบลูคัท(BLUE CUT) กรองแสงสีฟ้า

 
1. ซื้อกรอบแว่นสายตา ราคาปกติตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป ลด 50% คงเหลือ 1,250 บาท รับฟรี เลนส์สายตาบลูคัท (bluecut) กรองแสงสีฟ้า ยี่ห้อดูน่า DUNAจำนวน 1คู่/อัน (มูลค่า 700 บาท/คู่)

2. เลนส์สายตา ยี่ห้อ DUNA  ป้องกันแสงสีฟ้าจากจอมือถือและอุปกรณ์ดิจิตอล Blue Cut ชั้นเดียว Index 1.56 กรุ๊ป  BJ2 ยี่ห้อ DUNA ค่าสายตา Pwr: ค่ากำลังสายตาสั้น sph- 0.00to -4.00, ค่ากำลังสายตายาว sph+ 1.00to +4.00, ค่ากำลังสายตาเอียงCyl- 0.25to -1.00 หรือ เลนส์สายตา ยี่ห้อ DUNA ป้องกันแสงสีฟ้าจากจอมือถือและอุปกรณ์ดิจิตอล Blue Cut ชั้นเดียว Index 1.56 กรุ๊ป  BJ2X ค่าสายตา Pwr: ไม่มีค่ากำลังสายตาสั้น , ค่ากำลังสายตายาว sph+ 0.25to +0.75, ค่ากำลังสายตาเอียงCyl - 0.25to -1.00

3. ขอสงวนสิทธิ์สินค้าแถมเลนส์ที่ฝนประกอบใส่กรอบแว่นที่ซื้อจากทางร้านหรือกรอบแว่นตาของลูกค้าที่นำมา ให้ทางร้านประกอบใส่เลนส์แถมฟรีเท่านั้น ไม่สามารถแถมเลนส์ที่ยังไม่ดัดและฝนประกอบให้ลูกค้าได้

4. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน

5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า