ทั้งลดทั้งแถม ซื้อแว่น 1 อัน แถมฟรี อีก 1 อัน ลดเพิ่มอีก สูงสุดถึง 2,000 บาท

วันที่เผยแพร่ 26 ต.ค. 2562
ซื้อแว่น 1 อัน แถมฟรี อีก 1 อัน ลดเพิ่มอีก สูงสุดถึง  2,000 บาท   
-เริ่มวันที่   5  พฤศจิกายน 2562  ถึง  31  ธันวาคม  2562   ที่แว่นท็อปเจริญทุกสาขา
-เมื่อซื้อแว่นตา ( กรอบแว่นตา  หรือ แว่นกันแดด)   เงื่อนตามรายการส่งเสริมการขายโปรโมชั่น 1 แถม 1  รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 2000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
•ซื้อแว่นตา ราคาป้ายปกติ  3,000 บาทขึ้นไปไม่ถึง 5,000 บาท      รับส่วนลดเพิ่ม  500 บาท   
และรับแว่นตาแถมฟรี สูงสุด ถึง 2 อันในมูลค่าเดียวกันหรือน้อยกว่าราคาสุทธิหลังหักส่วนลด 500 บาท(ไม่รวมเลนส์)
•ซื้อแว่นตา ราคาป้ายปกติ  5,000 บาทขึ้นไปไม่ถึง 10,000 บาท   รับส่วนลดเพิ่ม  1,000 บาท  และรับแว่นตาแถมฟรี สูงสุด ถึง 2 อันในมูลค่าเดียวกันหรือน้อยกว่าราคาสุทธิหลังหักส่วนลด 1,000 บาท(ไม่รวมเลนส์)
•ซื้อแว่นตา ราคาป้ายปกติ  10,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่ม  2,000 บาท และรับแว่นตาแถมฟรี สูงสุด ถึง 2 อันในมูลค่า เดียวกันหรือน้อยกว่าราคาสุทธิหลังหักส่วนลด 2,000 บาท  (ไม่รวมเลนส์)
•ส่วนลดเพิ่ม นี้ ต้องใช้ภายในวันเดียวกัน ที่ซื้อแว่นตา 1 แถม 1 เท่านั้น  
•1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ /  1 อัน 
•ยกเว้นแว่นชุด ONR PRICE กรุ๊ป X (กรอบแว่น+ เลนส์ ) และแว่นหมวดOption ทุกชนิด ไม่ร่วมรายการ
------------------------------------------------------------------------------------
-โปรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนซื้อสินค้า
-การรับส่วนลดเพิ่มอีก สูงสุด 2,000 บาท  ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ซื้อแว่นตาตามรายการโปรโมชั่น    ซื้อ  1 แถม 1 เท่านั้น และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
-ส่วนลดเพิ่มอีก สูงสุด 2,000 บาท   สามารถใช้ร่วมกัน ส่วนลด ON TOP ของบริษัทคู่ค้าได้ (รายชื่อบริษัทคู่ค้าโปรดตรวจสอบเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย )                                                                                                                                                วิธีคิดลด ดังนี้  
ราคาแว่นตา  - ส่วนลด ON TOP – ส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุด ดูเงื่อนรายละเอียดเพิ่มเติมตามราคาแว่นตาที่ ซื้อ
 = ราคาสุทธิหลังหักส่วนลด เท่ากับมูลค่าแว่นตาแถมฟรี 
 เช่น ซื้อแว่นตาราคาป้ายปกติ 3000 บาท – 5% (ส่วนลด ทรู) – 500 บาท =   2,350 บาท  จากตัวอย่างลูกค้าสามารถเลือกรับกรอบแว่นตา /หรือแว่นกันแดดแถมฟรีราคาป้าย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,350 บาท 
หมายเหตุ และในกรณีลูกค้าเลือกรับแว่นตาแถมฟรีที่มีมูลค่าส่วนต่างรวมมากกว่าภายหลังการหักส่วนลด ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วย
-ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือหักส่วนลด หรือทอนคืนเป็นเงินสดได้
-สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน 
-บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข  ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ /ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด