TOP CHAROEN COLLECTION
ยี่ห้อ

Converse

Converse คือแบรนด์รองเท้าที่ประสบความสำเร็จที่สุดแบรนด์หนึ่งในโลก… ความนิยมทั่วบ้านทั่วเมืองของ Converse มันคือผลลัพธ์ที่หล่อหลอมจากการเอาอย่าง Idol และคนดังของวัยรุ่นที่เห็นได้ในหน้าประวัติศาสตร์สืบต่อๆ กันมารุ่นต่อรุ่น จนทำให้ชื่อ Converse ทุกวันนี้เป็นมากกว่าชื่อรองเท้าไปแล้ว มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมความเป็นอเมริกันที่ทั่วโลกเข้าถึงอย่างแท้จริง Converse ก็เป็นรองเท้าที่คนทั่วโลกจะเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ต้องรู้จักกันดีแน่นอน กลายเป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบสามัญประจำบ้านที่ใส่กันตั้งแต่พ่อยันลูก แว่นตา Converse เป็นหนึ่งใน item แฟชั่นที่วัยรุ่นทุกคนต้องมี มีดีไซน์ที่หลากหลาย Match กับการแต่งตัวได้หลายสไตล์ รู้จักดีในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงาน แว่นตามีทั้ง กลุ่มแฟชั่น, กลุ่มแว่น Vintage และ กลุ่มแฟชั่นกึ่ง Sport