TOP CHAROEN COLLECTION
ยี่ห้อ

DIMAS

งานออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะของชาวกรีก ที่มีทั้งความสวยงามของภาพวาด และสถาปัตกรรม ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น พร้อมความแข็งแรง ทนทาน ทำให้แว่นไดมัส พร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่รู้ใจของคุณผู้ชาย และคุณผู้หญิง เหมือนกับความหมายของคำว่า DIMAS ในภาษากรีก