TOP CHAROEN COLLECTION
ยี่ห้อ

Crocodile

แบรนด์ Crocodile ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1980 หรือกว่า 40 ปี แว่นตา Crocodile คือแว่นตาสำหรับผู้ที่มองหาความลงตัวระหว่าง แว่นตาแฟชั่นที่เรียบง่ายดูดี มีรสนิยม และ แว่นตาที่มีคุณภาพสูง มีความคุ้มค่า