สุขสันต์วันตรุษจีน 2021 : คุณน้ำผึ้ง

วันที่เผยแพร่ 09 ก.พ. 2564

แว่นท็อปเจริญ , เทศกาลตรุษจีน , คุณน้ำผึ้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร
สุขสันต์วันตรุษจีน 2021 : คุณน้ำผึ้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร 

หม่อมหลวงสราลี กิติยากรซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ อั่งเปาตั่วตั่วไก๊

เทศกาลตรุษจีนปีนี้ คุณน้ำผึ้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ขอเป็นตัวแทนอวยพรให้กับลูกค้าแว่นท็อปเจริญทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุขมากๆ

มั่ง มี ศรี สุข และโชคดีตลอดทั้งปีเลยนะคะ เฮงเฮง