แว่นท็อปเจริญมีการฝึกอบรมพนักงานเป็นประจำ

วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2563

training , professional , มาตรฐานการฝึกอบรม , topcharoen , แว่นท็อปเจริญ
ที่ “แว่นท็อปเจริญ” เรามีการฝึกอบรมพนักงานเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุก 3 เดือน ด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและระบบการฝึกปฏิบัติการอย่างจริงจัง ควบคุมดูแลคุณภาพโดยจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร (Doctor of optometry) และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ ในบริการด้านสายตาจากร้านแว่นท็อปเจริญ ทุกสาขาทั่วประเทศแว่นท็อปเจริญมีการฝึกอบรมพนักงานเป็นประจำ