โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย สถานีวิทยุ จส.100

วันที่เผยแพร่ 28 พ.ย. 2562
เมื่อเร็วๆ นี้ แว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร เน้นย้ำให้คนไทยเล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพดวงตาที่ดี มองเห็นชัดเจนภายใต้ “โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย”นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจัดกิจกรรมตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรีให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ จส.100 เพื่อส่งกำลังใจให้กลุ่มคนทำงานบริการสังคม พร้อมมอบแว่นสายตาพร้อมใช้ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกฟรีแก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาที่มาติดต่อแจ้งเหตุทางจราจรหรือติดต่อสำนักงาน ณ สถานีวิทยุ จส.100 “เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial
โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย สถานีวิทยุ จส.100 ภาพประกอบ