แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ช่วยเหลือคนไร้บ้าน ผ่านกิจกรรมตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรี

วันที่เผยแพร่ 18 ต.ค. 2562

จักษุแพทย์ , นักทัศนมาตร , สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย , สุขภาพดวงตา , มูลนิธิกระจกเงา , แว่นท็อปเจริญ
แว่นท็อปเจริญ เดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย” ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพดวงตา โดยกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนไร้บ้านที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิกระจกเงา ด้วยการตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจากแว่นท็อปเจริญณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเชิญชวนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพดวงตาทั้งของตนเองและบุคคลรอบข้าง

นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าวว่า “แว่นท็อปเจริญ ได้ดำเนินโครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย เพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเอาใจใส่สุขภาพดวงตา ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นให้คนในสังคมทั่วประเทศมีสุขภาพดวงตาที่ดีมาโดยตลอด ผ่านการมอบบริการด้านสายตาแบบครบวงจร ทั้งการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรีให้แก่ประชาชน ตลอดจนการให้ความรู้และคำแนะนำวิธีการดูแลสายตาโดยจักษุแพทย์ นักทัศนมาตรและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา ทั้งยังมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสายตา ให้ได้รับโอกาสการมองเห็นอย่างเข้าถึง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยทั่วประเทศอีกด้วย”

ทางด้าน นายสิทธิพล ชูประจง หัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา กล่าวว่า “ปัจจุบันพบว่ามีคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด โดยส่วนใหญ่พบว่ามีคนไร้บ้านเหล่านี้มีปัญหาทางสุขภาพหลายประการ เช่น ปัญหาเรื่องความผิดปกติทางสายตาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต ซึ่งปกติมีความยากลำบากอยู่พอควร และกลุ่มคนไร้บ้านส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าถึงการแก้ไขปัญหาทางสายตาที่ผิดปกติได้ ในกิจกรรมครั้งนี้ทางมูลนิธิกระจกเงาจึงได้รับความช่วยเหลือจากทีมผู้เชี่ยวชาญห้างแว่นท็อปเจริญ ที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดำเนินการตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรีให้แก่คนไร้บ้านที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิกระจกเงา จำนวนกว่า 125 ราย”

แว่นท็อปเจริญยังมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการฯ ต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอีกด้วย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือไลน์ @top_charoenโครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย มูลนิธิกระจกเงา ภาพประกอบ