แว่นท็อปเจริญ เน้นย้ำคนไทยใส่ใจดูแลสายตา

วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 2561
ห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ เน้นย้ำคนไทยหันมาใส่ใจดูแลสายตาของตนเองและครอบครัวให้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้สายตากับเทคโนโลยีดิจิตอล และเครื่องมือสื่อสารค่อนข้างมาก "วันสายตาโลก" 12 ตุลาคม 2560 นี้ เราจึงขอเชิญชวนคนไทยเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาและสุขภาพดวงตาฟรีโดยจักษุแพทย์ นักทัศนมาตรศาสตร์ (หมอสายตา - Doctor of Optometry) และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาระดับมืออาชีพ พร้อมด้วยเหล่าพยาบาลและเภสัชกร ที่ร้านแว่นท็อปเจริญทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือที่ "หน่วยตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่" (Eyecare Mobile Service) โดยแว่นท็อปเจริญยินดีให้บริการตรวจวัดสายตา ทั้งการวัดความสามารถในการมองเห็น การทดสอบการรับรู้สี วัดความดันน้ำในตาด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ครบครัน เพื่อให้บริการด้านสายตาที่สะดวกรวดเร็วและทั่วถึง