มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่เผยแพร่ 06 มี.ค. 2562

มหิดล , ท็อปเจริญ , csr
แว่นท็อปเจริญ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ