โครงการเด็กไทยสายตาดี

วันที่เผยแพร่ 04 ก.พ. 2564

โรงพยาบาลเชียงราย , โรงพยาบาลกำแพงเพชร , โรงพยาบาลอุดรธานี , ตรวจวัดสายตา , แว่นสายตา , กระทรวงสาธารณสุข , ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย , โครงการเด็กไทยสายตาดี , แว่นท็อปเจริญ
“แว่นท็อปเจริญ” ร่วมมือ “กระทรวงสาธารณสุข” และ “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย” เดินหน้า“โครงการเด็กไทยสายตาดี” ลงพื้นที่ส่งมอบแว่นสายตาล็อตแรกถึงมือเด็กไทย ที่เข้ารับการตรวจวัดสายตา ณ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

นำโดยหัวเรือโครงการใหญ่ ได้แก่ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ

ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะแพทย์และผู้บริหารของโรงพยาบาลเชียงราย โรงพยาบาลกำแพงเพชร และ โรงพยาบาลอุดรธานี ให้เกียรติเป็นผู้แทนในการรับมอบ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด็กไทยในระดับชั้นประถมศึกษาได้รับแว่นตาที่ดีมีคุณภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาสายตาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กไทย จากการได้กลับมามีดวงตาที่สดใสและมองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial

เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือไลน์ @topcharoen

 ภาพประกอบ