โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่เผยแพร่ 04 ม.ค. 2564
เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมือครบครันได้มาตรฐานจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลนให้ได้ใช้แว่นสายตาที่ตรงตามค่าสายตา มองเห็นชัดเจน นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิ ธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial

 ภาพประกอบ